sluit

Privacy - Printjelint

Privacy statement "Printyourribbon.com"

Ons bedrijfsadres is Jarmuiden 71
1046 AE Amsterdam
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 59904453
Ons B.T.W.-nummer is NL853689039B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd..

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
---------------------------------------------------------------

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen Per email: info@printyourribbon.com

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren en/of in te zien. Als u uw persoonlijke gegevens wenst aan te passen of verwijderen, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid,  gelieve dan contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Cookies

Printjelint.nl maakt gebruik van cookies, zodat het door u ontworpen lint kan worden opgeslagen.
Dit houdt in dat als u de website verlaat en op een later tijdstip terugkeert, uw ontwerp niet verloren zal zijn gegaan.

Bij het plaatsen van een bestelling dient u de adresgegevens van het factuur- en afleveradres in te voeren.
Deze gegevens worden opgeslagen in de 'lokale opslag' van uw webbrowser, zodat u deze gegevens bij eventuele volgende bestellingen niet opnieuw hoeft in te vullen.
De lokale opslag (ook wel 'local storage' genoemd) werkt op een andere wijze dan cookies.
Cookies worden bij verzoeken naar de server meegezonden, bij lokale opslag is dit niet het geval.
Door u ingevulde factuur- en afleveradres gegevens worden dus niet in een cookie opgeslagen.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om de verzamelde beoordelingen van Trusted Shops op de website te kunnen weergeven, is de Trusted Shops Trustbadge geintegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Persoonsgegevens

Bij het plaatsen van een bestelling verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking en levering van uw bestelling.

Deze gegevens blijven voor onbepaalde tijd in onze boekhouding staan.

Indien u inzage wilt in van u verzamelde gegevens of een verzoek tot verwijderen van uw gegevens wilt indienen dan kunt u per e-mail contact opnemen met info@printyourribbon.com. Wij zullen vervolgens ons best doen om uw verzoek binnen 15 werkdagen te beantwoorden.